termeni și condiții

Preambolă

In acest document sunt stabiliți termenii si condițiile de utilizare a site-ului shop.fmf.md si toate condițiile de achiziționare  a produselor si serviciilor comercializate prin intermediul site-ului. Politica de confidențialitate, de retur și orice alte documente constituie cuprinsul acestui document, numit in continuare Termeni si condiții..
Accesarea si/sau utilizarea site-ului shop.fmf.md de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiții si va obligă la respectarea acestora.
A.O. Federația Moldovenească de Fotbal își rezerva dreptul de a modifica in orice moment Termenii si Condițiile.

Orice modificări aduse Termenilor si Condițiilor vor intra in vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe această pagină web.
 
1. Dispoziții generale
1.1. Această pagină web este deținută si administrată de către A.O. Federația Moldovenească de Fotbal.
1.2. La procurarea mărfurilor in magazinul online, Clientul accepta Termenii si condițiile de vânzare a produselor (in continuare Termeni si condiții) prezentate mai jos.
1.3. Aceste Termeni si Condiții, precum si informația despre produsele afișate pe site sunt oferte publice, in conformitate cu articolul 681 din Codul civil al Republicii Moldova si a Legii nr. 284 privind Comerțul Electronic. Cumpărătorul, după ce a luat cunoștința cu textul acestor condiții de vânzare, le accepta prin bifarea alineatului "Am luat cunoștința cu termenii si condițiile de vânzare pe site-ului shop.fmf.md".
1.4. Relațiile dintre client și vânzător sunt stabilite in baza Legii nr. 105 din 13.03.2003 cu privire la Protecția drepturilor consumatorului, si a altor acte normative adoptate in conformitate cu aceasta.
1.5. Vânzătorul își rezerva dreptul de a modifica Termenii si Condițiile date, iar Clientul este obligat sa monitorizeze modificările in mod regulat.
1.6. Clientul accepta Termenii si Condițiile, apăsând butonul "Confirmarea Comenzii", in ultima etapa de înregistrare a comenzii pe site.
   
2. Noțiuni utilizate in prezentul document
2.1. Client - persoana fizica sau juridica, care efectuează comanda pe shop.fmf.md.
2.2. Vânzător – A.O. Federația Moldovenească de Fotbal
2.3. Pagina oficiala a Teatrului - site, spațiu de comerț electronic, care este deținut de vânzător si are adresa Internet shop.fmf.md. Aici sunt prezentate produsele si serviciile, condițiile de achitare si de livrare pentru înregistrarea acestor comenzi de către clienți.
2.4. Site - shop.fmf.md.
2.5. Produs - bun, obiect destinat unei anumite nevoi umane, care este de vânzare pe site.
2.6. Comanda - înregistrarea cererii pentru procurarea bunurilor si serviciilor, in conformitate cu lista de produse oferite pe site.
 
3. Înregistrarea pe site
3.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru exactitatea si corectitudinea informațiilor furnizate de client in timpul înregistrării.
3.2. Clientul își asumă deplină responsabilitate pentru indicarea eronată a datelor personale și Adresei de livrare.

 

4. Înregistrarea si termenul de livrare a comenzii
4.1. Comanda clientului poate fi preluata in următoarele moduri: înregistrată de către client pe site. Detaliile de înregistrare a comenzii sunt descrise pe pagina de comanda.
4.2. La procurarea mărfii, clientul trebuie sa specifice următoarea informație:
· numele si prenumele Clientului (forma de date privind clientul)
· Adresa de livrare
· e-mail și telefon
4.3. Toate materialele informative afișate pe site, au caracter consultativ si nu pot transmite in totalitate informația exacta despre proprietățile si caracteristicile mărfurilor, inclusiv culoarea, mărimea si forma. In cazul când clientul are întrebări privind proprietățile si caracteristicile produselor, înainte de a înregistra comanda, el trebuie sa contacteze serviciul suport, cu contactele afișate pe site.

 

5. Achitarea comenzii
5.1. Prețul produsului este indicat pe site. In cazul specificării incorecte a prețului produsului comandat de Client, vânzătorul in cel mai scurt timp va contacta clientul, pentru a confirma comanda după prețul corectat sau pentru a anula comanda. In cazul daca contactarea clientului nu este posibila, aceasta comanda se considera anulata.
5.2. Prețul produsului poate fi modificat unilateral de către vânzător.
5.3. Metodele de achitare a produselor sunt menționate pe site, in rubrica "Metode de achitare". Metoda de plata convenita se considera metoda aleasa de client, din toate metodele de achitare disponibile, la momentul efectuării comenzii.
5.4. In cazul achitării produsului cu cardul bancar, autentificarea operațiunii se efectuează de către banca. Daca banca are motive sa creadă ca operațiunea are caracter fraudulos, ea are dreptul de a refuze aceasta operațiune. Nici o informație despre: nume deținător, nr card, PIN, PUK sau termen valabilitate nu sânt înregistrate sau stocate de către shop.fmf.md. Toate informațiile financiare sânt verificate si aprobate de către banca si centrul de procesare al cardurilor.
5.5. Comisioanele percepute de la Consumator sau Cumpărător pentru tranzacția de achitare electronica a contravalorii produselor si/sau serviciilor reprezintă o voința a consumatorului sau cumpărătorului si sunt convenite intre utilizatorul serviciilor de plata si prestatorul de servicii de plata si se limitează la acoperirea costurilor reale ale prestatorului de servicii de plata.
5.5.1. Consumatorul sau cumpărătorul este in drept sa refuze tranzacția de achitare electronica a contravalorii produselor si/sau serviciilor cu comisioanele aferente prin optarea altei modalități de achitare din rubrica Modalități de plata.
5.5.2. In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plata si moneda electronica, toate comisioanele pe care utilizatorul serviciilor de plata urmează sa le plătească prestatorului sau de servicii de plata sunt transparente, cu specificarea sumelor si a comisioanelor la pagina de Efectuarea plații, rubrica Confirma plata.
5.5.3. Restituirea contravalorii produselor si serviciilor utilizând aceeași modalitate de recepție a mijloacelor financiare implica încasarea unui comision de revocare in valoarea aceluiași comision perceput pentru achitarea serviciilor si produselor.

 

6. Retur marfă și Rambursarea banilor achitați
6.1. Suma de bani achitata se returnează clientului in același mod, in care a fost efectuata plata pentru produs.
6.4. Lista de acțiuni in caz de încălcare de către Vânzător a condițiilor de sortiment.
6.4.1. In cazul când produsul nu corespunde cu produsul comandat, Clientul are dreptul de a refuza comanda si de a cere înlocuirea produsului, sau de a cere restituirea banilor achitați pentru produs.
6.4.2. Daca înlocuirea produsului este imposibila, Vânzătorul va notifica Clientul prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail specificata de Client, iar banii achitați sunt returnați in modul prevăzut in punctul 6.4.1.
6.5. Informația detaliata despre pretențiile către calitatea si returnarea produselor poate fi trimisa pe e-mail shop@fmf.md sau pe adresa Republica Moldova, mun. Chişinău,str. Arborilor nr. 21, Shopping MallDova, et.3, MD 2025.

6.6 Marfa livrată poate fi returnată în urmatoarele conditii:

6.6.1 Dacă marfa livrată nu corespunde cu marfa comandată, si anume: marime gresită, culoare greșită. produs greșit.

6.6.2 Dacă marfa prezintă defecte vizibile ce nu permit utilizarea confrom destinației a produsului.

6.7 Procedura de RETUR al mărfii

În cazul depistării necorespunderii sau defect a mărfii, Cumpărătorul va transmite un e-mail:

Către shop@fmf.md

Subiectul: Comanda nr. XXXXXX — Retur.

La mesaj trebuie indicată exact problema depistată si anexate imagini Foto si/sau video ca dovadă a motivului de refuz.

Operatorul magazinului va confirma recepția prin e-mail, și va transmite un e-mail de confirmare a Returului, dacă dovezile prezentate sînt suficiente și veridice.

Cumpărătorul va ambala si expedia produsul la adresa:

Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Arborilor nr. 21, Shopping MallDova, et.3, MD 2025.

!Atentie: In colet trebuie sa fie inclus Invoice-ul original.

Toate cheltuielile de ambalare si expediere a mărfii sînt suportate de catre Cumparator si nu pot fi compensate de magazin.

Restiruirea sumei achitate se va efectua după recepția marfii de către Vînzător.

6.8 Marfa care a fost deteriorată în procesul de livrare, nu reprezintă defect al mărfii și nu poate fi returnată.

 

7. Politica de confidențialitate
7.1. La procurarea mărfurilor pe site-ul shop.fmf.md, Clientul oferă următoarea informație: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, sex, data nașterii, adresa, si alte informații ce sănt necesare pentru organizarea livrării mărfii.
7.2. Oferind informația personala site-ului, Clientul accepta prelucrarea acesteia de către Vânzător, inclusiv pentru promovarea produselor si serviciilor site-ului.
7.3. Clientul trebuie sa fie conștient de faptul ca toata informația oferita pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgata persoanelor sau site-urilor neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecata. Vânzătorul este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a Clientului. Clientul este obligat sa furnizeze informații fiabile. In cazul in care clientul oferă informații incorecte, vânzătorul nu este responsabil pentru informația data si consecințele posibile.
 

 

8. Folosirea cookie-urilor
8.1.  Vânzătorul are dreptul de a utiliza metoda "cookies". Noi folosim "cookies" pentru a colecta anumite informații despre Client si pentru a urmări vizitele site-ul nostru. Site-urile folosesc des aceasta metoda pentru a îmbunătăți identificarea utilizatorilor lor." Cookies "reprezintă o cantitate mica de informație, care este trimisa de browser-ul Clientului si se depozitează pe hard disc-ul computerului. Acestea se transmit in momentul când Clientul viziteaza site-ul nostru prin intermediul unui calculator. Daca Clientul nu elimina "cookies", de fiecare data când utilizează același computer pentru a accesa site-ul nostru, serverul va fi anunțat de vizita sa, iar noi putem colecta informații statistice despre activitățile Clientului pe site.

 

9. Masuri de securitate
Noi folosim masuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor si pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site.
Transmiterea datelor pe internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejata in totalitate. Prin urmare, la fel ca alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Clientul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

 

10. Alți termeni si condiții
10.1. Relațiile dintre Client si Vânzător se reglementează in conformitate cu legislația in vigoare a Republicii Moldova.
10.2. In cazul apariției unor întrebări sau plângeri din partea Clientului, el trebuie sa contacteze Serviciul clienți la numărul de telefon +373 22- 210413 sau sa trimită o scrisoare prin e-mail: shop@fmf.md. Pârțile vor încerca sa rezolve toate litigiile apărute prin negocieri, iar in cazul incapacității de a ajunge la un comun  acord, disputa va fi transmisa in instanța de judecata, in conformitate cu legile din RM.
10.3. Recunoașterea de către instanța de judecata a invalidității oricărei prevederi a acestor Termeni si condiții, nu presupune nulitatea celorlalte prevederi.

 

Plângeri
In cazul plângerilor legate direct de momentul cumpărării si vânzării de bunuri, puteți contacta Agenția pentru Protecția Consumatorilor si Supravegherea Pieței pe următoarele coordonate: mun.Chisinau, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012.
Protecția datelor cu caracter personal, conform legislatiei Republicii Moldova.
Telefon: (022) 741 464
Linia fierbinte: 080028028
www.consumator.gov.md